Bredband -student online till 1000!

SGS Studentbostäder var tidiga med att utveckla en egen bredbandslösning. Arbetet inleddes redan 1997 när SGS fastigheter kopplades upp i nära samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Denna förlängning av universitetsnäten gjorde det möjligt att studera hemifrån! I slutet av 90-talet skedde fortfarande den allmänna internetuppkopplingen med analoga modem via telefonnätet. Men under de efterföljande åren utvecklades internet drastiskt och SGS fortsatte bygga ut bredband till samtliga fastigheter. Sedan 2004 driver SGS utveckling och underhåll i egen regi och har sedan dess fortsatt i samma anda.

Idag erbjuder SGS Studentbostäder alla våra boende bredband med ett nätverksuttag på 1000 Mbit/s, där den boende kan koppla in sin bredbandsrouter eller dator. Aktiveringen går smidigt till, och vid inflytt är du igång och uppkopplad på 15 minuter. Allt för att förenkla vardagen för studenterna. I och med att verksamheten drivs i egen regi av SGS erbjuds också förstklassig support -det är samma personer som tar emot och löser ärenden, planerar drift, konfigurerar och monterar fastighetsinkopplad utrustning och supporterar våra hyresgäster. På detta sätt finns lokalkännedom och studenterna kan alltid få den hjälp de önskar!

Bredbandslösningen underlättar också för de internationella studenterna, vilka annars kan ha svårigheter med att teckna avtal då man saknar svenskt personnummer. Med SGS bredbandslösning blandas ingen extern part in utan istället får man en fungerande internetuppkoppling direkt från start. 

Fiberförbindelser mellan samtliga fastigheter bidrar även till effektiv fastighetsautomation, miljövänliga passagesystem och moderna kontor. SGS bygger på detta vis kompetens kring digitalisering och vilken nytta den faktiskt gör för SGS, studenter, miljön och för samhället i stort. 

På SGS IT-avdelning kläcks nya idéer och förbättringsförslag gällande infrastruktur och nätfunktioner. SGS är lyhörda för vad studenterna efterfrågar och tar intryck av framtiden och det som sker i både universitetsvärlden och hos konkurrerande internetleverantörer. Med egen bredbandslösning erbjuder SGS högskolestudenter förstklassig internetanslutning utan krångel, samtidigt som det utvecklar och gynnar verksamhetens digitala verktyg och tjänster.

 

Publicerat på LinkedIn 2019-08-15