Sven Brolids väg nominerad till prestigefylld utmärkelse


Sven Brolids väg har nominerats till Per & Alma Olssons fonds utmärkelse för Bästa byggnadsverk i Göteborg 2022!

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris till den byggaktör vars byggnadsverk bäst uppfyller fondens krav på en god gestaltad livsmiljö med särskild vikt på estetiska, miljömässiga och användarvänliga lösningar.

SGS har vunnit priset en gång tidigare. 2005 utsågs Kronhusgatan med motiveringen:

"I hörnet Kronhusgatan - Smedjegatan, på en tomt som egentligen inte fanns, har man genom att ta bort 5000 m3 berg åstadkommit ett studentbostadshus som väl inorndar sig i stadens kvarter. Berget, som tidigare varit ett hinder, har nu istället blivit en tillgång som skickligt tagits tillvara och byggts in i huset, vilket ger det en mycket speciell och överraskande karaktär. Den frilagda bergväggen innanför själva byggnadskroppen har använts för att skapa ett ståtligt och spännande överglasat entrérum med loftgångar och en storslagen trappa som löper upp längs berget. På översta våningsplanet har man en strålande utsikt norrut över älven. En långsiktighet i förvaltande genomsyrar hela huset med fina robusta material, hög nivå på detaljer och välstuderade planlösningar. Flera av lägenheterna har en härlig altan med utsikt över Kronhusparken. Det mycket centrala läget innebär en god tillgång till univeristet och högskolor, service och en väl utbyggd kollektivtrafik. Med sin välstuderade gatufasad, sin harmoniska fönstersättning och den indragna takvåningen utgör detta hus ett mycket gott exempel på en byggnad som med dagens formspråk fungerar på ett utmärkt sätt i en av stadens äldsta delar."

Vinnaren tillkännages i december och vi håller tummarna för att vi återigen får äran att mottaga detta fina prestigefyllda pris!


Läs mer om Per & Alma Olssons fond och historiken bakom