Från och med den 21 oktober startar studiekontrollen.

Vi gör denna kontroll varje termin för att säkerställa att våra bostäder som är avsedda för högskolestudenter bebos av studenter som är aktivt högskolestuderande. Därför kan det hända att du får ett mail från oss där vi begär in ett ”Resultatintyg” från VT22 som visar att du tagit minst 15 högskolepoäng och ett ”Registreringsintyg” från HT22. Vi har redan gjort en första studiekontroll med hjälp från Chalmers och Göteborgs universitet så det är inte säkert att just du kommer att få ett mail.

Som aktivt högskolestuderand innebär kontrollen att du måste ta minst 15 högskolepoäng från antingen Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet för att få bo hos oss.

Eftersom SGS Studentbostäder inte har tillgång till Ladok kommer vi använda oss av ett externt administrationssystem där du som student själv ska ladda upp de intyg som vi behöver från Ladok. Berörs du av kontrolllen kommer du att få ett inlogg till vårt externa verktyg för att ladda upp intygen.

! Observera att det i mailet står SGS studentbostäder i ämnesraden. Kontrollera även din skräppost för detta mail från oss.