Du gör oss bättre!

Delta i vår kundundersökning som görs kontinuerligt under året. Med dina svar kan vi och ditt boende bli bättre.

Du kommer att få en enkät i din mail vid ett tillfälle. Enkäten skickas ut slumpmässigt under året så alla får den inte samtidigt. Har du inte fått någon under våren får du nog en till hösten. Genom dina snabba svar löpande under året kan vi också snabbare agera och göra förbättringar.

Undersökningen genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Origo Group.

Pssst… svarar du är du dessutom med i utlottningen av presentkort på ICA.