Vår organisation.

Ledningsgrupp

VD Magnus Paulsson 031-333 63 55 Kontakta
Ekonomichef Victor Alm 031-333 63 76 Kontakta
Förvaltningschef Neshat Alizadeh 031-333 63 22 Kontakta
Kund- och marknadschef Anna Christensson 031-333 63 95 Kontakta
IT- och säkerhetschef Susanne Wallsten 031-333 63 36 Kontakta
Projektutveckling Projekt- och hållbarhetschef Derya Tumayer 031-333 63 72 Kontakta
Kommunikation Catharina Lind 031-333 63 65 Kontakta

Styrelse

Ordförande Camilla Widman (Göteborgs Stad (S)) Kontakta
vice ordförane Ted Aspvall (GFS) Kontakta
Ledamot Carl Otto Lange (Göteborgs Stad (M)) Kontakta
Ledamot Jack Vahnberg (Göteborgs Stad (V)) Kontakta
Ledamot Evelina Spaanheden (GFS) Kontakta
Ledamot Victoria Hansson (GFS) Kontakta
Ledamot Mette Sandoff (Göteborgs universitet) Kontakta
Suppleant Axel Lundholm Eriksson (Göteborgs Stad (MP)) Kontakta
Suppleant Zagros Hama Aga (Göteborgs Stad (M)) Kontakta
Suppleant Nils Geeraedts (GFS) Kontakta
Suppleant Gabriella Näslund (GFS) Kontakta
Suppleant Fredrik Nilsson (Chalmers) Kontakta

Organisationsplan