Hyresförhandling för 2024 är klar

SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ny hyresnivå för 2024. Överenskommelsen innebär att bostadshyrorna höjs retroaktivt från 1 januari med 4,99%.

Den retroaktiva hyran debiteras på april månads hyresavi för samtliga SGS bostäder.

De bostäder som vi blockförhyr av annan fastighetsägare på Dr Lindhs Gata, Ekbacka, Brahegatan, Gårda Fabriker, Kastanjebacken, Lisa Sass gata (Selma), Nya Varvet och Smörkärnegatan får samma höjning (4,99%) av bostadshyrorna.

Hyresjusteringarna för övriga ca 1000 bostäder som vi hyr in från andra fastighetsägare, följer deras justeringar, och de har vi ingen information om i dagsläget.