Hyresförhandling 2024

2023-12-12

Hyresförhandling för 2024 fortgår

SGS och Hyresgästföreningen (HGF) överlämnar den årliga hyresförhandlingen till Hyresmarknadskommittén* (HMK).

Efter flertalet sammanträden under hösten har SGS och HGF inte kunnat enats om en hyresjustering för 2024. På grund av detta har vi gemensamt beslutat att hänskjuta förhandlingen till medling hos Hyresmarknadskommittén (HMK). Det finns risk för att hyresförhandlingarna kommer att dra ut på tiden vilket kan leda till ett retroaktivt hyresuttag 2024. Vi gör allt vi kan för att det inte skall bli så då vi vet att studenterna har en begränsad ekonomi.

Vi är väl medvetna om att hyrorna är en tung utgift i studenternas ekonomi, och vi gör allt vi kan för att hålla nere kostnaderna i vår förvaltning. Beslutet att ta förhandlingen till HMK grundar sig i det faktum att SGS behöver följa den samhällsekonomiska kostnadsutveckling och få täckning för årliga höjningar av bl.a. taxebundna avgifter såsom vatten, fjärrvärme och avfall. Utöver dessa fasta höjningar måste SGS också säkerställa ekonomisk täckning för den prisutveckling som sker i samhället, bland annat avseende bygg- och fastighetsrelaterade produkter och tjänster. Att få ekonomisk täckning för kända kostnadsökningar är viktigt för att kunna bibehålla boendekvalitén och säkerställa stiftelsens framtid.

Därför hänskjuter vi ärendet för medling och vi får nu invänta resultatet från kommande medlingsprocess i HMK.

Vi har sänkt vårt yrkande från det ursprungliga 9,1% till nuvarande 8,5% från och med 1 januari 2024, men utifrån den stundande medlingsprocessen i HMK är en viss fördröjning av hyresjusteringen att vänta. Detta innebär också att en retroaktiv hyresjustering kan bli aktuell. Mer information om detta kommer så fort medlingen är klar.

Hyresjusteringarna för de övriga 1000 bostäder som vi hyr in från andra fastighetsägare har vi ingen information om i dagsläget.

*Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell partssammansatt kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta. HMK består av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen och medlar i och prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna när de lokala parterna inte kommer överens.

 

2023-09-29

Nu har arbetet med den årliga hyresjusteringen påbörjats. Varje år sätter sig SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen ned vid förhandlingsbordet och förhandlar om det kommande årets hyresjustering. Inför 2024 yrkar SGS Studentbostäder på en höjning med 9,1%.Liksom föregående år utgår årets förhandling från en trepartsmodell som är överenskommen mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Modellen utgår från fem parametrar, två lokala och tre nationella. De lokala parametrarna är taxebundna avgifter (värme, vatten, el och avfall) samt förvaltning och underhåll. De nationella parametrarna är räntekostnader, BNP och inflation. 

Hyresförhandlingen kommer pågå under hösten, med ambitionen att kunna genomföra en hyresjustering i januari 2024. Mer information om förhandlingen kommer löpande publiceras här på hemsidan.