Våga fråga!

Inne i det andra året av pandemin ser vi ett fortsatt ökat tryck på till exempel stödlinjer i fråga om psykisk ohälsa. Många har utstått stora påfrestningar under pandemin, och konsekvenserna på sikt är svåröverskådliga. Vi vet av erfarenhet att psykisk ohälsa samt våld i nära relationer och social utsatthet tenderar att öka i samband med samhällskriser. Pandemins fysiska distansering och annan långvarig påfrestning gör det svårt att upprätthålla sociala skyddsnät, hälsosamma vanor och i förlängningen känslan av mening i tillvaron. På det följer oro, ångest, depressioner och i värsta fall tankar om självmord.

Idag fick SGS Studentbostäder möjligheten att lyssna på Johan, som jobbar på Räddningstjänsten Storgöteborg som brandman, men idag pratade som volontär och instruktör i ”Våga fråga” från Suicide Zero.

Suicide Zero är en ideell organisation och sedan 2013 arbetar organisationen för att radikalt minska självmorden i Sverige. Nära 1 600 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda.

Samhället har ställts inför en stor existentiell utmaning när livet hotas samtidigt som våra möjligheter att vara närvarande och stötta varandra som vi vill i kriser har begränsats. Såväl barn och unga som vuxna lider av nedstämdhet eller ofrivillig ensamhet, och kan ha svårt att se meningen med livet. Många har blivit arbetslösa, har haft det tungt under studietiden, tvingats ställa in viktiga planer i livet eller kanske förlorat en närstående.

Detta är inte nytt. Det unika är att det händer så många samtidigt, i en hel värld.
”-Alla kan göra någonting, allt är så mycket bättre än ingenting. – Johan T, volontär Våga fråga”

Läs mer på suicidezero om deras arbete och vad du kan göra för att kunna agera om någon i din närhet verkar må dåligt.

 

SGS 2020