120 nya studentbostäder i Kungsladugård

I förra veckan klubbade Byggnadsnämnden igenom detaljplanen som möjliggör för SGS Studentbostäder att uppföra 120 nya studentbostäder intill Kungsladugårdsskolan och SGS befintliga studentbostäder på Birger Jarlsgatan 3. Tillsammans med Göteborgs Stad har man kommit fram till en nytänkande win-win-lösning då den nya byggnaden inte bara blir ett tillskott för Göteborgs studenter, utan även för staden i stort då det dessutom blir en ny förskola i bottenplan.

Redan 2014 började idén till SGS Studentbostäders nya projekt i Kungsladugård ta form. Göteborgs Stad letade då efter platser att etablera nya förskolor på i staden och tillsammans med SGS kom man fram till förslaget om att bygga en fem våningar hög byggnad med utrymme för 120 studentbostäder, fyra förskoleavdelningar och en ny skolbespisning för Kungsladugårdsskolan. Detaljplanen klubbades enhälligt igenom av Byggnadsnämnden i förra veckan och SGS kan nu gå vidare med byggprojektet.


Kungsladugård populärt bland studenter
Det har länge funnits en stor efterfrågan på bostäder i Kungsladugård bland stadens studenter och den befintliga byggnaden på Birger Jarlsgatan 3 har kommit att bli en av SGS mest eftertraktade fastigheter. Med de nya lägenheterna kommer man sammanlagt att ha omkring 250 studentbostäder på platsen. 

"Det är väldigt populärt att bo i Kungsladugård som student. Man tycker att det är en bra stadsdel med trevlig omgivning och bra kommunikationer, det är lätt att röra sig mellan bostaden och skolan. Därför är det extra roligt att kunna göra den här etableringen i ett så eftertraktat och attraktivt område", säger Magnus Bonander, fastighetschef på SGS Studentbostäder.

Ett lyckat samarbete med Göteborgs Stad
Nästa steg är nu att detaljprojektera byggnaden och fastställa den exakta utformningen. Om allt går enligt plan blir det byggstart i september 2021 och vi räknar med att ha inflyttningsklara lägenheter under 2023.

"Vi har ett väldigt bra samarbete med Göteborgs Stad i det här projektet. På SGS är vi beroende av att staden ser nya studentbostäder som en angelägenhet och hjälper vår stiftelse att få tag i mark att bygga på. I det här fallet har vi lyckats skapa ett riktigt win-win-projekt där vi tillgodoser flera behov i en och samma byggnad. Det känns bra att vara en del av ett projekt som inte bara gör gott för kunskapsstaden Göteborg utan även samhället i stort", avslutar Magnus.

 

Publicerat på LinkedIn 2020-12-07

SGS 2020