Nya el- och varmvattenpriser 2021

Från den 1 januari 2021 höjs priset för el och varmvatten för de av SGS fastigheter som har individuell mätning.

Höjningen beror på att taxorna för vatten, elnät och fjärrvärme kommer att höjas 2021. Från och med januari 2021 redovisas också moms på hyresavin för dig som har individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten. Priset för dig som kund påverkas inte av detta, då tidigare pris var inklusive moms, men du kommer i fortsättningen att på avin se din kostnad uppdelad och momsen visas separat. 

El samt vattenabonnemang hanteras av SGS och läggs på hyran vilket innebär att hyresgäster inte behöver teckna något eget elavtal.

Den individuella mätningen innebär att förbrukningskostnaderna fördelas mer rättvist mellan hyresgästerna. Fördelningen baseras på uppmätt förbrukning och ett självkostnadspris för el- och varmvatten. För bostäderna tillämpar vi preliminär debitering i form av en schablonavgift som justeras utifrån den uppmätta förbrukningen med två månaders eftersläpning. Schablonavgiften grundas på en förväntad normalförbrukning och är olika för olika typer av lägenheter.

SGS elpris är i nivå med aktuella elpriser hos Göteborg Energi.

El- och varmvattenkostnaden höjs enligt följande beroende på lägenhetstyp.

El

1 rum och kök, från 168 kronor till 184 kronor
2 rum och kök, från 199 kronor till 217 kronor
3 rum och kök, från 260 kronor till 284 kronor
4 rum och kök, från 291 kronor till 317 kronor
5 rum och kök, från 291 kronor till 317 kronor

Varmvatten

1 rum och kök, från 150 kronor till 153 kronor
2 rum och kök, från 150 kronor till 153 kronor
3 rum och kök, från 264 kronor till 270 kronor
4 rum och kök, från 264 kronor till 270 kronor
5 rum och kök, från 264 kronor till 270 kronor

SGS 2020