SGSNET Trådlöst.

Hyresgäster kan ansluta mot SGS Studentbostäders trådlösa nät i gemensamhetslokalerna.

Det trådlösa nätverket är inte öppet utan kräver authentisering. Det är skyddat dels för att du ska kunna använda ditt internet och dels för att inte din internettrafik ska exponeras mer än nödvändigt. Det är ändå viktigt att du har igång en lokal brandvägg på din dator. Med mobiltelefoner och pekplattor etc kan det vara svårt att få tag på brandväggar. Säkerhetsnivån som du har ställt in på din internetanslutning hemma appliceras inte på den trådlösa anslutningen.

För att ansluta mot den trådlösa accesspunkten används en authentiseringsmetod som ofta kallas för WPA2 Enterprise. Ett mer tekniskt namn är dot1x, som kommer från standarden som beskriver tekniken, IEEE 802.1x.

Konfigurera eduroam

Klicka på länken för att konfigurera eduroam.

Påloggningsuppgifter, kortfattat.

SSID:  eduroam
Säkerhet: WPA2 Enterprise
Authentisering: PEAP (Protected EAP)
PEAP-version: automatiskt
Certifikat: Inget
Inre authentisering: MSCHAPv2
Användarnamn och lösenord Från er institution

Problem?

SGS 2020