Det är ok att hyra ut i andra hand om du har tillstånd från oss och följer lagstiftningen.

Eftersom vi värnar om tryggheten och säkerheten i våra bostäder vill vi så långt det är möjligt säkerställa att det inte finns en olovlig andrahandsmarknad som dessutom åsidosätter vår bostadskö och missgynnar Göteborgs studenter. Vi genomför bland annat regelbundet kontroller på Airbnb, Facebook, Blocket och andra sajter för att säkerställa att våra lägenheter inte hyrs ut olovligt. Utöver det finns det en mycket skarp lagstiftning antagen av riksdagen den 1 oktober 2019.

Det är ok att hyra ut i andra hand om du har tillstånd från oss och följer den lagstiftning som finns.

Du har rätt att hyra ut din bostad i andra hand om godtagbara skäl föreligger, t ex medicinska eller att uthyrningen har med dina studier att göra. Andrahandsavtal ska godkännas av SGS Kundservice. Du måste ha bott hos oss i minst 6 månader för att få hyra ut i andra hand. Hyr du ut lägenheten under terminen måste andrahandshyresgästen studera minst 15 hp på Chalmers eller Göteborgs universitet. Observera att det inte är tillåtet att hyra ut i andrahand under uppsägningstiden. Handläggningstiden är upp till 4 veckor så skicka in din ansökan i god tid.

Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga beslutet hos Hyresnämnden.

Vid andrahandsuthyrning är du fortfarande ansvarig för lägenheten, t ex om din hyresgäst förstör något i bostaden eller fastigheten. Du är också betalningsansvarig om din hyresgäst inte betalar hyran.

Ny lagstiftning

Den tidigare lagstiftningen om andrahandsuthyrning har skärpts av riksdagen fr o m den 1 oktober 2019.

Det innebär att det nu finns ett tak för hur mycket andrahandshyresgästen ska betala. Den som hyr ut i andra hand får bara sätta hyran till samma nivå som förstahandshyran. Det är tillåtet att göra ett påslag för möbler, på max 15 procent, och faktiska kostnader för el och bredband. Den som tar ut för hög hyra kan bli av med sitt kontrakt. Hyresvärden behöver inte längre skicka en varning och du som hyresgäst får inte någon chans att vidta rättelse. Lagstiftaren har valt att se så allvarligt på detta att man tar bort chansen att göra om och göra rätt. Om andrahandsuthyrningen både är olovlig och till oskälig hyra, betraktas det som ett brott från 1 oktober. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år.

Reglerna gäller INTE retroaktivt. De nya bestämmelserna gäller bara för avtal som ingåtts från och med den 1 oktober 2019. Även om du betalar en oskälig hyra efter detta så är det det datum kontraktet upprättades som betyder något. Den som hyr ut i andrahand riskerar inte böter eller fängelse om kontraktet är äldre än så.

Inneboende

Självklart får du som har ett förstahandskontrakt  ha inneboende så länge du själv bor permanent i bostaden. En förutsättning för att det ska räknas som en inneboende är att du själv bor kvar permanent i bostaden. Om du inte gör det är det en olovlig andrahandsuthyrning och du kan då bli av med ditt kontrakt.

Observera att det inte är tillåtet att ha inneboende om du bor i enkelrum med gemensamt kök.

Du som hyresgäst får inte tjäna pengar på din hyresrätt genom att sänka dina egna boendekostnader på den inneboendes bekostnad. Därför måste hyran du tar ut av din inneboende vara proportionerlig i förhållande till hur stor del av din bostad som inneboenden hyr. Vissa tillägg får göras för möbler, utrustning och andra nyttigheter. Om du har flera inneboenden får den sammanlagda hyran som dessa betalar inte överstiga förstahandshyran.

Om du tar ut en för hög hyra av din inneboende riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt.

Att ha en inneboende fungerar på liknande sätt som att hyra ut hela lägenheten i andrahand. Inte heller den hyran får vara oskälig, däremot behövs inte tillstånd från värden.

Några exempel på hur man räknar ut en skälig hyra

Exempel 1

En förstahandshyresgäst hyr ut ett 15 m² stort rum i sin trea om 60² till en inneboende. Hyran som förstahandshyresgästen betalar för hela lägenheten uppgår till 5 000 kronor. Förstahandshyresgästen disponerar för egen del ett rum som också är 15 m². Båda har tillgång till vardagsrum, kök, badrum och hall. De gemensamma ytorna uppgår till 30 m², dvs. var och en kan sägas disponera 15 m² av dessa ytor. Den inneboende ska efter en proportionering inte betala mer än halva förstahandshyran ([15 m² + 15 m² ] / 60 m² ), dvs. 2 500 kronor.

Exempel 2

En förstahandshyresgäst bor i en fyra om 120 m² och betalar 9 000 kronor i hyra. Hon hyr ut två lika stora rum och ett mindre badrum till två inneboende. Delen som hyrs ut uppgår sammanlagt till 40 m², dvs. 20 m² per inneboende. Hon behåller för egen del ett rum och ett badrum om sammanlagt 20 m². Gemensamma ytor i lägenheten utgörs av vardagsrum, kök och hall om sammanlagt 60 m², dvs. var och en i lägenheten kan sägas disponera 20 m² av de allmänna ytorna. Var och en av de inneboende ska inte betala mer än en tredjedel av förstahandshyran ([20 m² + 20 m² ] / 120 m² ), dvs. 3 000 kronor.

 

Här hittar du ansökan för andrahandsuthyrning