Om hyra och betalning.

Betalning av hyran.

Hyran betalar du i förskott varje månad. Du är skyldig att betala hyran i tid, även om du inte fått en hyresavi.

Hyran ska vara betald senast den sista vardagen i månaden. Din betalning registreras hos oss det datum som din bank sätter in pengarna på vårt konto. Är du osäker på hur många dagar innan du behöver göra betalningen för att den ska komma i tid till oss? Prata med din bank.

Din hyresavi (som vi kallar webbavi) får du varje månad på Mina sidor/Mina hyresavier. På avin finns all information som du behöver för att betala hyran. Varje månad får du ett nytt och unikt OCR-nummer. Om du inte fått din avi och inte kan kontakta oss, använd då OCR-numret från den senaste avin vid betalningen.

För att vara säker på att betalningen blir rätt, använd alltid de betalningsuppgifter du fått av oss.

Vad händer om du inte betalar hyran i tid?

En försent inbetald hyra medför att du får ett inkassokrav från Ropo Capital som är det inkassobolag SGS samarbetar med. Med ett inkassokrav tillkommer för närvarande 180 kr liksom ränta som utgår från förfallodagen tills dess betalning sker. Förblir hyran obetald kommer det att medföra ytterligare kostnader för dig och kan också innebära att dina möjligheter till att byta eller söka bostad inom SGS försämras eller att ditt hyresavtal sägs upp. Vår policy är att du ska ha betalat hyran i tid under de 6 senaste månaderna för att få söka eller byta bostad.

Årlig hyresförhandling - vad betyder det?

Hyresförhandlingar är något som alla fastighetsägare är engagerade i varje år. SGS Studentbostäder förhandlar sina hyresnivåer med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige (HGF). HGF är ditt ombud. Så snart förhandling har inletts, vanligtvis i november månad varje år, informerar vi om det på hemsidan. När förhandlingen är klar kan det innebära att vi höjer hyrorna eller att det inte blir någon hyreshöjning alls. Vi meddelar förhandlingsresultatet på hemsidan och på din hyresavi.

OBS! Bor du i en av våra inhyrda fastigheter är det den fastighetsägaren som förhandlar hyran. Det kan därför bli skillnad på förhandlingsresultatet/nivån på eventuell hyreshöjning.  

Betalning med bankgiro.

Betalning av hyran från ett svenskt bankkonto gör du till vårt bankgiro 602-9797. Ange ditt OCR-nummer, beloppet och förfallodag.

Betalning genom e-faktura.

Du kan få din hyra på e-faktura, skickad direkt till din internetbank. Alla betalningsuppgifter är då redan ifyllda och du godkänner e-fakturan innan betalning. Tjänsten är kostnadsfri. Många banker kan dessutom erbjuda automatisk betalning på förfallodag samt ett meddelande per sms eller e-post när en ny e-faktura har skickats till din internetbank.

Om du inte redan är registrerad för e-faktura hos din bank måste du först ordna det. Anmäl sedan, på din internetbank, att du vill ha e-faktura från SGS Studentbostäder. För att kunna betala hyran med e-faktura krävs att du är kund (den person som har skrivit på kontraktet) hos oss. Du ska även ha ett svenskt personnummer som du har meddelat oss.

OBS! Har du haft efaktura tidigare måste du avanmäla dig som efaktura-kund på din bank innan du gör en ny anmälan.

Vid anmälan om e-faktura ska du uppge ditt objektsnummer. Objektsnumret hittar du på din hyresavi eller ditt kontrakt.

Betalning från utlandet (Rent payment from abroad).

Använd de här uppgifterna om du betalar från en bank i utlandet:

  • SGS bank: SEB, Östra Hamngatan 24, S-405-04 Göteborg, Sweden
  • SGS bank account: 5001 10 458 25
  • BIC/Swift: ESSESESS eller ESSESESG
  • Iban no: SE 045 000 000 00 5001 10 458 25

Ange alltid din adress i Göteborg och ditt namn. Om möjligt ange även ditt OCR/referensnummer eller kundnummer / Always note your address in Göteborg and your name. If possible, also your OCR/ reference number or customer number.

Bankavgifter, transaktionsavgifter mm betalas av betalaren / Bank charges, transaction fees etc. payable by the payer.

Observera att SGS Studentbostäder eller SGS Veckobostäder inte tar emot kontant betalning av hyror för studentbostäder. Betalning kan endast göras på en bank eller internetbank / Please note that SGS Studentbostäder or SGS Veckobostäder do not receive cash payment of rent for student housing. Payment can be made only by bank or online banking.

Bostadsbidrag.

Som student har du möjlighet att få bostadsbidrag. Om du behöver styrka din hyra använd din senaste hyresavi. För ytterligare information om bostadsbidrag, se www.forsakringskassan.se

Uppsägning.

Uppsägningstiden framgår av ditt hyresavtal. Den är en kalendermånad för enkelrum med 10 månadershyra och två kalendermånader för andra lägenhetstyper.

Uppsägningstiden räknas från närmast kommande månadsskifte och uppsägningen ska ha kommit SGS Bostadsförmedling tillhanda senast sista vardagen före uppsägningstidens början.

Uppsägning kan i de flesta fall göras via Mina sidor. När uppsägningen är signerad och klar från dig finns en länk till en uppsägningsbekräftelse på PDF. Vissa undantag finns och i dessa fall får man skicka in en skriftlig Uppsägningtill Bostadsförmedlingen.

Om den nya hyresgästen vill se bostaden är du skyldig att medverka vid visning av bostaden. Erbjudande kommer att skickas till flera personer samtidigt.

Betalningsreferenser.

Om du i framtiden söker ny lägenhet hos någon annan hyresvärd kan du styrka dina senaste betalningar hos oss med en utskrift från betalningshistoriken under Mina hyresavier.

Tänk på att denna möjlighet endast finns så länge du har tillgång till Mina sidor/Mina hyresavier.

10- eller 12-månadershyra.

Alla enkelrum och ett rum med kokskåp har 10-månadershyra. Undantaget är ett rum med kokskåp på Dr Forselius Backe och Kastanjebacken som betecknas som lägenhet och har därmed 12-månadershyra.

10-månadershyra innebär att årshyran är indelad i 10 istället för 12 betalningsperioder.

Flyttar du in i ett enkelrum eller ett rum med kokskåp under april - juli får du 12-månadershyra under denna period. Från den 1 augusti debiteras 10-månadershyra. Bor du kvar sommaren året därpå är juni och juli hyresfria månader.

Du som bor i rum med 10-månadershyra och flyttar till ett annat rum/rum med kokskåp får behålla samma villkor som i tidigare hyresavtal.

 

SGS 2020